Det er vigtigt at forstå at Selvkærligheden eller den Indre Kærlighed, som jeg kalder det, er en langt dybere størrelse end mange os ved. Det er det dybe kendskab til hele vores sjæl, det er accepten af alle dele af os selv, også de mindre ønskeværdige. Det er en indre kærlig forælder, der viser forståelse og overbærenhed, også når vi begår fejl, føler os mislykkedes og reagerer negativt. Den Indre Kærlighed skal træde til, netop der, hvor vi har allermest brug for os selv, og hvor mange af os i stedet går i selvhad og selvbebrejdelse.

 

Selvkærlighed og selvomsorg har været mit primære fokus i de mange år, jeg efterhånden har været psykolog. Denne erkendelse opstod, da jeg havde siddet med hundredvis af klienter og igen og igen, erfaret, at dybt nede i et hvert psykologisk problem ligger en mangel på indre kærlighed.

Derfor blev jeg også så glad, da en aldrende Louise Hay, udtalte, at vi hvis vi virkelig vil tiltrække alt godt i livet, kan vi erstatte alle andre bekræftelser med bare én. Vi skal kigge os selv i spejlet og sige : " jeg elsker dig, jeg elsker dig virkelig". Hun har erfaret, at den Indre Kærlighed er det stærkeste tiltrækningspunkt af alle.

Det er vigtigt at forstå at Selvkærligheden eller den Indre Kærlighed, som jeg kalder det, er en langt dybere størrelse end mange os ved. Det er det dybe kendskab til hele vores sjæl, det er accepten af alle dele af os selv, også de mindre ønskeværdige. Det er en indre kærlig forælder, der viser forståelse og overbærenhed, også når vi begår fejl, føler os mislykkedes og reagerer negativt. Den Indre Kærlighed skal træde til, netop der, hvor vi har allermest brug for os selv, og hvor mange af os i stedet går i selvhad og selvbebrejdelse.

Indre Kærlighed er det dybe indre venskab med os selv, der sikrer, at vi aldrig svigter det sårbare indeni, at vi ikke mister os selv.

Kærlighedens modsætning er dog ikke had. Det er bare to sider af samme mønt. Kærlighedens modsætning er skyld og skam.

Skyld, og den endnu dybereliggende skam, gennemhuller selvværdet på et helt grundlæggende niveau.

Skyld er, en følelse af, at være skyldig i, ikke at gøre tingene godt nok i forholdet til livet og andre. Den hænger ved det VI GØR.  Den hænger ved alle mulige varianter af utilstrækkelighedsfølelser. Det vi gør, det vi ikke gør, det vi burde have gjort, det vi forvolder.

En del mennesker er på grund af deres baggrund, deres livshistorie og deres følelsesmæssige konstitution gennemvædet af denne underliggende skyld, der så forårsager overydelse og præstationsangst.

Skam, er en følelse, der hænger ved den VI ER. Her er der tale om negative selvbilleder, selvbebrejdelser, forkerthedsfølelse, pinlighed, flovhed, lammende generthed og mindreværd. Alt efter, hvor invaliderende skammen er.

De dybeste niveauer i skammen er: "jeg er forkert, jeg er ikke god nok, jeg er mindre værd end andre, jeg har svært ved at se værdien i min eksistens.

Alle mennesker bærer skam. Den sniger sig ind, når vi som børn skal tilpasses denne verden. Vi lærer at give afkald på visse dele af os selv, så vi kan være med andre. Skammen bliver en del af vores moral, vores samvittighed, vores regulering af os selv.

Jeg tror, at utroligt meget af det vi gør, handler om at modvirke og kamuflerer denne skam. Tænk, hvis andre fandt ud af, at vi på en eller anden måde er forkerte?

Men skylden og skammen er kærlighedens modsætning, fordi de stiller sig i vejen for den Indre Kærlighed og det indre venskab, der er livsnødvendigt for at holde psyken og det sociale liv i balance.

For mange arbejder skylden og især skammen på så dybe niveauer, at de ikke forstyrrer hele personlighedens funktion, men begrænser sig til bestemte problematikker med præstationsangst og mindreværd på job eller i parforhold. Og det er da slemt nok.

For andre bliver disse følelser sønderlemmende for hele personligheden, fordi de ligger sig ind over hele livet, og påvirker alle livets forhold. Selvværdet er gennemhullet, og personen føler sig mislykket, og giver sig selv skyld for alt.

Uanset hvad, er arbejdet med den Indre Kærlighed uendeligt vigtigt. Og det starter med, at du begynder at lægge mærke til, hvordan dit forhold til dig selv er. Hvordan du støtter dig selv, hvordan du taler til dig selv, hvordan du giver dig selv omsorg.

Mange har spurgt, hvordan man kommer i dybden med dette arbejde. Og ikke alle har tid, mulighed eller råd til at gå i et længerevarende psykologforløb.

Derfor har jeg udviklet en række Cd er til inspiration til dette arbejde. Nemlig det, at udvikle en dyb praksis for selvomsorg og Selvkærlighed.

Cd en er tilrettet sensitive mennesker, der ofte har særlige vanskelighed med de ovenstående problematikker. Men om du identificerer dig med dette begreb, eller blot er en følsom sjæl, så kan den bruges.

Den først Cd indeholder oplæg, terapeutiske øvelser og meditation til opnåelse af Selvkærlighed og Indre Venskab. Senere skal vi arbejde med Det Indre psykiske landskab, Energiregnskab, Energivampyrer og meget andet.

Men det hele starter med Indre Kærlighed.

For den indre Kærlighed gennemstrømmer og gennemlyser alle dele af os, og opløser gradvist mørke, skyld, skam, angst og mindreværd.

Cd kan købes på www.energi-psyk.dk  Se under "Cd'er."

Eller på "Mystikkens Verden" i Østerbro Hallen denne weekend, hvor Erik  ( som har lavet musikken på pladen) og jeg står på stand 51.

Kærligst

Psykolog Emilie Jahnnie Sigård.

 

Af aut. psykolog
Energipsykologisk Center
Energipsykologisk Center

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Energipsykologisk center

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her