Magt og energivampyrisme i kærlighedsforholdet

Uddrag fra kapitlet om kærlighedsforholdet i bogen

" Det sensitive hjerte - når alle døre står åbne." af Emilie Jahnnie Sigård

 

Alle relationer har en magtbalance, og jo mere sensitive vi er, desto mere vil vi mærke de subtile magtforhold, der bevæger sig frem og tilbage mellem mennesker. Det er vigtigt at anerkende magtforhold og deres betydning. I andre sammenhænge, fx på arbejdspladsen, kan der være tydeligere grænser i magtfordelingen, fordi der er en ledelsesstruktur med fordelte roller. Det ses også, at magten er mere diffus, fordi det er andre, der tager den, end den egentlige leder. Men i offentlige sammenhænge er vi ofte mere bevidste om magtforhold end i private.

I parforholdet kan det være tabuiseret at tale om magt, og vi gør os det ikke bevidst. I psykisk voldelige forhold er magtforholdet pinagtigt tydeligt, men i normalt fungerende kærlighedsforhold bliver det til noget, der ligger som en understrøm og som kan have betydning. Vi kan tage magten over hinanden på mange måder, og det hænger ofte sammen med, at vi kommer til at have en vampyristisk adfærd.

Den mere sensitive part kan tage magten ved ubevidst at være beklagende, tage plads med sårbare temaer på en måde, der hele tiden kræver den anden, og ved at skabe en utilstrækkelighedsfølelse i partneren, der aldrig kan hjælpe nok. Den form for vampyrisme opstår, når vi ikke er bevidste om at tage ansvaret for vores smertetemaer, som vi i stedet konstant lægger ud i den anden. Er begge parter i en stresset eller sårbar periode, kan der opstå magtkampe om psykisk rum, opmærksomhed og behovstilfredsstillelse.

Den mindre sensitive part kan dominere med en manglende omsorg og respekt for det sensitive og sarte i den anden. Partneren kan udøve en uendelig mængde magt, hvis han eller hun skaber en forkerthedsfølelse i en sensitiv modpart, der samtidig mangler selvværd. Vi kan i den grad manipulere hinanden med skyld - og skampålæggelse. Og da vi, som er sensitive, har et anlæg for netop skyld og skam, kan den slags magtforhold være giftige. Bliver mekanismen for udtalt, grænser det til psykisk vold.

Karina var en meget mild og meget tynd, hypersensitiv kvinde, der havde mange fysiske problemer med en overbelastet sensitiv krop. Hun kom fra et strengt og følelsesforladt barndomshjem. Karinas kæreste var også sensitiv, og han brændte inde med en letantændelig irritabilitet. Han havde svært ved at tage Karinas mange særlige behov og straffede hende på subtile måder. Parret kunne sidde i sofaen i tæt kontakt, og så kunne kæresten pludselig afvise Karinas kærtegn på en måde, der gav en skyldfølelse og gjorde hende skamfuld. Kæresten saboterede også mange aftaler med sine pludselige humørsvingninger, og det var tydeligt, at det bidrog til Karinas stress, at han ikke var tilregnelig. De mange følelsesmæssige udsving betød, at kæresten havde taget magten over energien i hjemmet.

Det er yderst vigtigt for balancen i et parforhold, hvor en part i reglen er mere sensitiv end den anden, at være opmærksom på, at der er plads til begge parter, som de nu er. At tage magten, enten bevidst eller ubevidst, er en form for energivampyrisme, der slider på forholdet, og denne mekanisme kan komme i tusinde former. Vi mærker i os selv, at vi ikke kan trække vejret frit, og hvis det sker, er det på tide at kigge dybt i, hvem der sætter den skjulte dagsorden. Som regel er begge parter medspillere, og i de fleste tilfælde har begge parter godt af at vokse ind i et større selvværd og selvansvar.

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

4070 Kirke Hyllinge (Lejre)
2830 Virum

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her