En kvinde undrer sig over, at hun hele livet, hver nat, har drømt mange drømme, der gør stort indtryk på hende. Drømmene efterlader hende med en masse svære følelser, såsom skyld og uro i maven, og en angst for at sove, samt en overvældende tristhed om morgenen. Kvinden har arbejdet vældigt meget med problemet, og prøvet mange dybe metoder, men uden held i netop dette område.

 

En kvinde undrer sig over, at hun hele livet, hver nat, har drømt mange drømme, der gør stort indtryk på hende. Drømmene efterlader hende med en masse svære følelser, såsom skyld og uro i maven, og en angst for at sove, samt en overvældende tristhed om morgenen. Kvinden har arbejdet vældigt meget med problemet, og prøvet mange dybe metoder, men uden held i netop dette område.

Spørgsmålet går på, hvad der kan gøres ved dette. Og om det vil ændres sig eller være noget, der bare skal accepteres.

Der findes ingen enkle svar, men dette er mit bud:

Drømme er blevet kaldt "Kongevejen til det ubevidste", og min erfaring er da også, at både drømme- og symbolarbejde aktiverer dybe lag i bevidstheden, som vi ellers ikke har adgang til.

Det er samtidigt vigtigt at forstå, at psyken ikke arbejder imod os, men bare så godt den kan, med det den har at arbejde med. Når vi har det meget skidt eller drømmer på det niveau som kvinden her, kan det føles som om, at der er noget mørkt eller destruktivt i gang, som vi ikke kan få kontrol over. Men egentlig tror jeg, at alt det psyken gør, er for at kompensere for noget, vi endnu ikke har fået hold på indeni eller i vores liv.

Man kan sige, at både vores krop og vores sind til hver en tid prøver at holde os i balance. Og sommetider på måder, som vi opfatter som lidelsesfulde.  Men det kan ændre sig, efterhånden som, at vi finder os selv.

Det kommer ikke bag på mig, at spørgeren er et yngre menneske. For vores rejse mod at blive hele mennesker og opdage og accepterer alle sider af os selv kan være lang. Og når drømmelivet er så dramatisk som i dette tilfælde, så drejer det sig ofte om børn, teenagere og yngre mennesker under 30 år. I de unge år efterbearbejder vi meget alle de oplevelser vi har haft, som fx uforløste temaer vedrørende skyld, skam, mindreværd, eller traumatiske erfaringer fra tidligt i livet. Senere i livet kan kraftige drømme handle om vigtige overgange eller livsbegivenheder og livskriser. Men de optræder sjældnere i årelange sekvenser.

Spørgeren beskriver sig selv som ekstremt sensitiv, og højsensitivitet er netop kendetegnet ved at vi bliver overvældet at sansemæssige og følelsesmæssige indtryk, som vi må bruge tid på at sortere. Det er klart at sensitive mennesker kan have et kraftigere drømmeliv, når der er så mange indtryk, der skal bearbejdes.

Men i alle de tilfælde jeg har set, hvor mennesker har et intenst drømmeliv, eller gentagne mareridt eller måske gentagne drømme, hvor det samme tema optræder igen og igen, er der mere i spil. Det er ikke kun sensitivitet, men noget, der ikke er helt i balance, og som drømmene kompenserer for. I de tilfælde, hvor der ikke er ubalancer vil det sensitive kunne bringe flere glæder end sorger, fordi det åbner for følsomhed mod det smukke i naturen, livet og andre mennesker. Men når der stadig er for meget bagage, vil Kongevejen til det ubevidste står lidt for åben, i lige med, at de primitive dele af hjernen er i mere alarmberedskab. Vi er endnu ikke helt trygge ved os selv, eller måske ved andre.

Der allervigtigste er, at arbejde med de følelser, drømmene vækker, de er langt vigtigere end selve indholdet, for de fortæller om, hvilke temaer, der skal arbejdes med.

Stærk angst i drømme kan netop handle om utryghed eller manglende tillid og kan referere til, at der stadig er gamle sår at bearbejde eller måske, at der mangler støtte i livet lige nu og her. Det kan også handle om at der er en reel livskrise, hvor noget virker truende.

Skyld handler netop om at føle for meget skyld i forholdet til andre, måske tager drømmeren for meget på sig, er overansvarlig eller overydende og forlanger for meget af sig selv. Skyld forbinder sig til at selvværdet ikke er højt nok, fordi kronisk skyld i virkeligheden er kronisk utilstrækkelighedsfølelse, hvor vi aldrig bliver gode nok. Og det er vigtigt at komme til livs, for vi er alle gode nok, og den følelse er vigtig for livskvaliteten.

Tristhed kan handle om præcis det samme, fordi det sarte indeni har brug for at blive værdsat og for at få omsorg. Men det kan også handle om reelle tab og nutidige eller ubearbejdede sorger.

Uanset hvad, så er det vigtigt at se på de følelser drømmene bærer med, for når vi har fået den følelsesmæssige bevidsthed om os selv, eller er vokset ind i større tryghed og mere selvværd og glæde, så falder det ubevidste til ro.

Og så er det vigtigt at huske, at drømmenes symbolsprog er meget dramatisk. Blod, vold og tortur kan handle om indre konflikter, og katastrofer kan handle om livsforandringer. I det ubevidste trækkes alting hårdt op.

Jung, som er blevet kaldt drømmenes fader, kaldte rejsen mod helhed for Individuation, og denne rejse går i gennem mange aspekter af psyken. Drømmene er et vigtigt redskab på denne rejse.

Til spørgeren vil jeg sige, at hun skal blive ved at arbejde med de følelser, som drømmene udløser, og se sig om efter svar, både i sit indre, i sin livshistorie eller sit liv lige nu og her. Da det netop er en rejse, er min erfaring, at drømmelivet vil ændre sig over tid. Men indtil nu, har det stadig noget, som det gerne vil have, at drømmeren skal se.

Kærlig hilsen

Psykolog Emilie Jahnnie Sigård.

 

Af aut. psykolog
Energipsykologisk Center
Energipsykologisk Center

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Energipsykologisk center

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her