Alt levende vil søge, at holde sig selv i balance. Og hvis psyken ikke får energi nok igennem selvbeskyttelse og egenomsorg, så må regnskabet udlignes med mad eller andre mindre hensigtsmæssige strategier. Og  i det tilfælde er disse strategier altså bedre en ingenting.

 

En andel af os, der har et sensitivt nervesystem, har også et problematisk forhold til mad. Og jeg oplever, som psykolog, sensitiv og overspiser, at disse problematikker skal forstås som symbolsk for andre dybereliggende ting i psyken.

Fra tid til anden kommer der et smukt, klogt, men meget slankt menneske ind i min praksis. Der findes en type særligt sensitive mennesker, der fremstår meget tynde og lidt blege, og som samtidig har svært ved at manifestere sig i verden. Jeg har ofte tænkt, at der synes, at være en sammenhæng mellem en psyke og en krop, der på hver sin måde, ikke får næring nok.   Det er nærmest som om, at den meget tynde krop kommer til at symbolisere det sensitive menneskes manglende evne til at få sine egne behov dækket.

Det samme gælder paradoksalt nok også for os sensitive, der er overvægtige. Vi bruger ligeledes mad til at kompensere for de behov vi ikke får dækket, men også til, at hæve vores energi, når vi bliver drænet i sammenspillet med andre.

Jeg er, som mange andre sensitive, en giver. Jeg oversamarbejder for, at alle skal have det godt i mit selskab, selv når der er mange mennesker til stede. Jeg mærker andre mennesker tydeligt, og jeg har svært ved at sidde på mine hænder, når jeg mærker andres smerte eller ubehag. Jeg tager for meget ansvar for det jeg mærker, også selvom jeg er det meget bevidst.

Resultatet har været, at jeg i mange år, var været totalt drænet, hver gang jeg var i en social sammenhæng.  Den følelse af, at nærmest kuldsejle af træthed og være smerteramt psykisk kunne kun lindres af mad og sukker. Jeg formåede ikke at blive psykisk opfyldt igennem andre mennesker.

Og det er det, der er det forbandende, også for mange af de mennesker, der kommer hos mig. Vi bliver ikke fyldt op socialt, vi blive snarere drænet. Og samtidig er det netop i de sociale rum, at vi som mennesker, skal finde en vis mængde energi, kærlighed og motivation.

Den energi vi finder i vores eget rum, sammen med den indre verden, naturen, dyr og for nogle af os - Gud, er af en anden karakter. Den er livsnødvendig for sensitive mennesker, men vi må også anerkende behovet for, at udveksle opbyggende energi med andre.

Dertil kommer, at sensitive mennesker ofte har et højere niveau af angst, bekymring og dybe eksistentielle tanker.

Jeg tænker alt som psykisk energi, og alt som et regnskab af denne energi.

Sensitive mennesker har ikke mindre energi til rådighed end andre, det er snarere et spørgsmål om, hvor energien går hen. Sensitive mennesker bruger ofte mere energi på indre processer, som at bearbejde følelser og sansemæssige indtryk, og på at spekulerer over tingene. Derfor får vi mindre overskud til at forholde sig til ydre forhold og forpligtelser. Når verden nu alligevel kalder, er der en del sensitive, der ikke kan få energien til at række.

Lægger vi ovenstående dynamik sammen med et mønster af oversamarbejde i relationer, og en manglende evne til selv, at få plads til egne behov, har vi en farlig cocktail.

Alt levende vil søge, at holde sig selv i balance. Og hvis psyken ikke får energi nok igennem selvbeskyttelse og egenomsorg, så må regnskabet udlignes med mad eller andre mindre hensigtsmæssige strategier. Og  i det tilfælde er disse strategier altså noget bedre en ingenting.

Det er derfor at jeg tidligere har sagt, at når viljestyrken slipper op, må hjertet slås til. Det nytter ikke at trække selvbebrejdelse ned over det, i forvejen, udpinte sind.

Tag det fra en der kender det!  Jeg ved sgu godt, at det ikke er samfundsmæssigt acceptabelt eller særligt trendy, at have overarme som en sumobryder, og en bagdel, som en italiensk madmor. Men det er ingen grund til at elske sig selv mindre.

Overvægt skal forstås og kureres med selvkærlighed. Så længe den er der, så er det fordi vi, på et eller andet niveau, har brug for den. For at holde balance i energien.

Når balancen findes igennem følelsesmæssig bevidsthed, selvomsorg og et opgør med overansvarligheden, så slipper vi kiloene og behovet for sukker og for meget mad.

Men indtil det sker, så kys dine deller og posen med slik, og sig tak for hjælpen.

Mine CD´er til sensitive hjerter omfatter energiregnskab, selvkærlighed og selvbeskyttelse.Du kan købe dem eller bare lytte HER


Kærligst
Psykolog
Emilie Jahnnie Sigård.

 

 

Af aut. psykolog
Energipsykologisk Center
Energipsykologisk Center

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Energipsykologisk center

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her