Det var igen en rigtig fin oplevelse, at se kendte mennesker fortælle om deres angst, depression og psykiske sårbarhed på DR1 i. Det fryder mit psykologhjerte, at dansk Tv igen sætter dybe menneskelige temaer på dagsordenen. Der går sommetider lidt længe i mellem.

 

Det var igen en rigtig fin oplevelse, at se kendte mennesker fortælle om deres angst, depression og psykiske sårbarhed på DR1 i. Det fryder mit psykologhjerte, at dansk Tv igen sætter dybe menneskelige temaer på dagsordenen. Der går sommetider lidt længe i mellem.

Jeg blev meget optaget af, hvordan det blev tydeligere og tydeligere, at de pågældende personer allerede fra barns ben havde en sensitiv profil. At de var meget følsomme, meget opmærksomme, meget omsorgsfulde og eftertænksomme. Og at der kunne være et øget niveau af angst og følelser af, at være anderledes.

I min proces med bogen til sensitive mennesker, er jeg lige nu der, hvor jeg overvejer adskillelsen mellem sensitivitet og psykisk sårbarhed, og hvad der sker, når de to størrelser ikke forbliver adskilt.

Jeg har for nylig skrevet et blog om sensitivitet og stress, hvor jer gør rede for en del af forklaringen på, hvorfor sensitive mennesker sommetider oplever perioder med psykisk sårbarhed. Det handler om graden og typen af belastninger. Jo flere belastninger, des mere sårbarhed i form af slid på krop og sjæl, og des lavere stresstærskel.

Når vi taler om særligt sensitive mennesker bliver det mere kompliceret, fordi en del af det, der belaster, kan være svært for andre at forstå. På samme måde kan vi blive kaldt nærtagende eller overfølsomme, eller vi kan blive opfattet som nogle, der har særbehov og som er "besværlige". Intet kunne være længere fra sandheden, da der simpelthen er tale om, at sensitive mennesker kan have andre oplevelser af verden, dybere og mere nuancerede fornemmelser af samspil mellem mennesker. Forskellige oplevelser af den samme virkelighed kan være svære at diskutere, og bør ikke fordømmes.

Men det kan være meget svært og ensomt, at blive belastet og samtidig have svært ved at finde forståelse for det, der belaster. Det kan være dybere lag i forholdet til andre mennesker, der rammer. De kan være uopfyldte eller uopdagede behov for grænser, struktur og alenetid. Og så kan det være alment pres og stress, der ikke levner plads til at bearbejde de mange indtryk og følelser, der ender med at hobe sig op, eller give utilstrækkelighedsfølelser. Endelig kan gamle traumer, sår og skam trække os rundt i underbevidsthedens manege.

Jo mere sensitive mennesker overbelastes des større bliver behovet for tilbagetrækning og isolation ofte. Og des mindre forståelse er der sommetider at finde i omverdenen. Og det øger til den belastning der, i værste fald, kan ende i psykisk sårbarhed. En sårbarhed, der er præget af angst, depression, træthed og nedsat funktion.

Særligt sensitive mennesker er ikke født psykisk sårbare. Sensitivitet er ikke en skade, men et medfødt træk, der indeholder mange ressourcer og gaver. Det er altid så vigtigt at understrege.  Men efter 13 år som psykolog, vil det også være forkert, hvis ikke jeg erkender, at jeg oplever, at sensitivitet indebærer en vis risiko for sårbare perioder. Især hvis ikke der er en følelsesmæssig bevidsthed omkring selvværd, grænser og behov. Og hvis selvværdet hænger, og vi ubevidst arbejder ud fra  selvdestruktive selvfortællinger om, hvem og hvad vi bør være.

Det er min dybe overbevisning, at vi kan forbygge og heale perioder af sårbarhed igennem det dybdepsykologiske arbejde med selvværd, energiregnskab, accept og følelsesmæssige bevidsthed om os selv.

Mine Cd´er til sensitive hjerter indeholder øvelset til selvkærlighed, selvbeskyttelse og energiregnskab. Du kan bestille dem HER

Kærligst Psykolog

Emilie Jahnnie Sigård.

 

Af aut. psykolog
Energipsykologisk Center
Energipsykologisk Center

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Energipsykologisk center

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her