Særligt sensitive mennesker

Det er efterhånden bredere anerkendt at der findes mennesker der er mere sensitive end gennemsnittet. At være sensitiv er ikke en defekt, det er en måde at fungere på. Sensitivitet kan give adgang til intense følelsesmæssige oplevelser og en evne til at opfatte mange nuancer i samspillet med andre. Det kan også løfte den kreative sans.

I energipsykologien kaldes en sensitiv person også for en intuitiv empat. Begrebet er taget fra dr. Judith Orloffs arbejde med energitænkning. Her er der tale om et ekstra intuitivt og empatisk (indfølende) menneske, der tager alting ind under huden, og som lettere overvældes af sanse - og følelsesmæssige
indtryk. De bliver også lettere drænet i samspil med andre.

Sensitive mennesker kan lide under deres følsomhed og føle sig nærtagende og overbelastede, hvilket i den sidste ende kan forringe selvfølelsen og livskvaliteten.

I arbejdet med dig der er en intuitiv empat, fokuserer jeg på den måde, hvorpå du administrerer og forsvarer din energi i samspillet med andre. Jeg fokuserer også på dine selvfortællinger, da det er yderst vigtigt at du forstår og anderkender din egen natur, og vi sigter mod, at du udvikler din personlige praksis for selvomsorg, da dette er yderst vigtigt for det enkelte menneskes trivsel.

Målet er at livet skal planlægges omkring den du nu engang er, men også at finde den store styrke der ligger gemt i din følsomhed. Du behøver ikke at blive kronisk belastet af din sensitivtet. Du kan bruge den positivt.

Læs Artikler, blogs m.m. som indeholder udtrykket "Særligt sensitive mennesker"

Hvordan sensitive mennesker kan blomstre og trives. Mystikkens Univers 2010   Se mere her

Særligt sensitive mennesker


Det er efterhånden bredere anerkendt at der findes mennesker der er mere sensitive end gennemsnittet. At være sensitiv er ikke en defekt, det er en måde at fungere på. Sensitivitet kan give adgang til intense følelsesmæssige oplevelser og en evne til at opfatte mange nuancer i samspillet med andre. Det kan også løfte den kreative sans.


   Se mere her

Når sensitive mennesker ender på briksen med stress


Psykologer ynder at bruge en lille model, der taler om sammenhængen mellem sårbarhed og stress. Jo mere sårbarhed der er til stede, des færre belastninger skal der til, før mennesker rammes af stress.På samme måde kan stress fremmane de potentielt sårbare aspekter af sensitiviteten. Og så er tale om den alvorlige stress, der virkeligt rammer nervesystemet og som får dele af hjernen til at forvente fare. Som følge af dette vil kroppen gå være i affekt, og reagere med en lang række symptomer. Sensitive mennesker har fra start af et mere modtageligt nervesystem end andre.


   Se mere her

Om energivampyrisme - også i sensitive mennesker


Om energivampyrisme - også i sensitive mennesker. To afsnit fra bogen " Det sensitive hjerte:når alle døre står åbne."

Det er så vigtigt at forstå dette emne, især hvis man er meget sensitiv.


   Se mere her

Sensitive fyrtårne - et spirituelt perspektiv på sensitivitet


Da jeg arbejder med både traditionel og spirituel metode, er jeg sommetider blevet spurgt om; hvorfor jeg ikke inddrager begrebet "englemennesker" eller lignende opfattelser i mine skriverier.

Som udgangspunkt føler jeg, at jeg som psykolog skal favne så bredt som muligt i mine definitioner af fx sensitivitet. Og så er begrebet "særligt sensitive mennesker" et ret nyt begreb i sig selv, der ikke nødvendigvist er så bredt anerkendt som man kunne ønske. Det er det første væsentlige skridt.


   Se mere her

Om Sensitivitet og traumer.


Når sensitive mennesker ender en i sårbarhedsproblematik med både sig selv og andre, der leder dem til psykolog, kan de ofte fortælle om bestemte mønstre i den familie de kommer fra. Det handler om en eller anden dynamik, der har betydet, at netop det sensitive barn får en rolle, hvor det skal være nemt, medgørligt, eller ansvarligt for andre i familien. Det kan være en position, hvor der er mindre plads til barnets behov, fordi andres behov fylder mere. Et sensitivt barn vil være mere tilbøjeligt til at få denne rolle, fordi det netop er sensitivt, og har en øget modtagelighed og senere, indføling og måske "gammelkloghed."


   Se mere her

Er du medfølende eller medlidende?


Den dybe dynamik bag sådan et mønster er de lange antenner mod andres behov, som ofte kendetegner sensitive mennesker. Nå vi kommer så langt ud af os selv, og så langt ind i den andens følelser og krop, så udviskes grænserne mellem selvet og de andre.


   Se mere her

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Lyngby Hovedgade 39, 2 th

2800 Kgs. Lyngby

tlf:2684 4596

mail@livsvejlederen.dk


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her