Forfatter

De sensitive ressourcer, både dem vi hver især besidder, men også de sensitive kvaliteter i sig selv, er essentielle for denne jords åndedræt. Jorden åbner sig for vand, luft og næring og lader disse gaver synke ind i sig som en del af den livgivende kraft. Og på samme måde modtager mennesker og dyr energi og kærlighed fra hinanden for derigennem at sikre både fysisk og psykisk opretholdelse og overlevelse. Det, der ikke virker opbyggende, er ikke kærlighed, og der gives ikke energi, men tages. Når vi taler om ”mørk energi”, tror jeg egentlig, at der er tale om rum eller områder, der mangler energi. Det kan være uden for os selv, eller i os selv. Mennesker, der virker skræmmende, er som sorte huller, der trækker energi, ligesom forladte steder, der mangler den kærlighed, der engang var. Psykisk energi er egentlig en form af kærligheden.

Det sted i os og imellem os, der udveksler energi og kærlighed, er sensitivt i sin natur. Det er først, når vi åbner os, at livet kommer ind, og det er først, når andre åbner sig, at vi får lov at give. Det er et hjerteåbnende sted i os, der åbner og lukker, alt efter hvem vi er.

 

Min bog " DET SENSITIVE HJERTE - når alle døre står åbne" udkommer december 2015, og er et stort værk, der samler mange års erfaring med sensitivitet og sårbarhed. Som psykolog, som menneske, som kunstner.

Bogen er rejst gennem 1000 klienter, breve fra sensitive hjerter, selvoplevede elementer og poesi, og den giver det sårbare og sensitive hjerte en tydelig stemme gennem disse rum.

Mit forfatterskab er kendetegnet ved en kombination af det dybdepsykologiske, det kreative og det selvbiografiske.

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

4070 Kirke Hyllinge (Lejre)
2830 Virum

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her