Psykologer ynder at bruge en lille model, der taler om sammenhængen mellem sårbarhed og stress. Jo mere sårbarhed der er til stede, des færre belastninger skal der til, før mennesker rammes af stress.På samme måde kan stress fremmane de potentielt sårbare aspekter af sensitiviteten. Og så er tale om den alvorlige stress, der virkeligt rammer nervesystemet og som får dele af hjernen til at forvente fare. Som følge af dette vil kroppen gå være i affekt, og reagere med en lang række symptomer. Sensitive mennesker har fra start af et mere modtageligt nervesystem end andre.

 

Psykologer ynder at bruge en lille model, der taler om sammenhængen mellem sårbarhed og stress. Jo mere sårbarhed der er til stede, des færre belastninger skal der til, før mennesker rammes af stress.På samme måde kan stress fremmane de potentielt sårbare aspekter af sensitiviteten. Og så er tale om den alvorlige stress, der virkeligt rammer nervesystemet og som får dele af hjernen til at forvente fare. Som følge af dette vil kroppen gå være i affekt, og reagere med en lang række symptomer. Sensitive mennesker har fra start af et mere modtageligt nervesystem end andre.

Når sensitive mennesker ender på briksen med stress er det fordi, at sensitiviteten er tippet over, og blevet til sårbarhed. Det kan ske efter langvarige eller hårde belastninger.  

Der er forhold, der belaster os alle, såsom sygdom, vold, krig og død. Men ellers kan der være store individuelle forskelle på, hvad der skaber en overbelastningstilstand i den enkelte.  At sensitive mennesker, skal bruge mere energi på at bearbejde sansemæssige indtryk og sociale relationer, behøver ikke, at være et problem i sig selv, når blot der er en accept af, at sådan må det være.

Sensitive mennesker har ikke mindre psykisk energi end andre, men mere energi går til indre processer. Derfor er det vigtigt, at følsomme hjerter passer på den energi de har til rådighed, og at de via selvomsorg og selvforståelse indretter sig efter de særlige behov for ro, alenetid og eftertænksomhed som sensitiviteten bringer med.

Mine erfaringer er, at følgende faktorer kan vælte læsset for særligt sensitive mennesker:

Lavt selvværd, der skaber et mønster af overydelse i forholdet til andre. Samtidig bruges der store mængder energi på spekulationer omkring sociale situationer. Hvem sagde hvad, hvem mente hvad? Hvad gjorde jeg forkert?  Dette er meget energidrænende.

Overansvar i forholdet til andre. Den sensitive er alt for meget ude i andre, med medfølelse, medlidenhed og forståelse, og har svært ved at "blive i egen have" og passe på egne grænser og behov. Dette hænger tit sammen med selvværd, men er også et træk ved sensitivitet, fordi man andre mærker andres følelser og energi på egen krop.

I begge mønstre findes der tit en masse skam og skyldfølelser, fordi det er svært for det sensitive menneske, at mærke hvor det befinder sig i forholdet til andre. Hvad er dit og hvad er mit? Og hvad har jeg egentlig ansvar for? Skammen hænger ligeledes sammen med den forkerthedsfølelse, der kan opstå, når man endnu ikke har opdaget eller accepteret sin sensitivitet. Måske er man blevet gjort forkert af familie og kolleger:" Du er nærtagende! Du skal lære at styre dine følelser! Du skal være mere robust! Du skal komme mere ud af busken." Men dybest set kan der også ligge en indre sårbarhed, fordi den sensitive måske oplever, at have færre sociale eller fysiske kræfter end andre. Energien bruges anderledes, og det er svært at forstå for andre, og måske svært at acceptere for den sensitive selv.

Jeg plejer at sige, at denne verden har lige så meget brug for sensitive mennesker, som en ørken behøver vand. Hvilket samfund kan klare sig uden eftertænksomhed, dybde, stilhed, kreativitet, poesi, empati og følsomhed? Sensitivitet er gave, som vi skal værne meget om. Det er en stor rigdom.

Derfor er det vigtigt, at arbejde med de mønstre af skyld, skam, overydelse, overansvar og lavt selvværd, der øger til de belastninger som livet i forvejen kaster mod os. For ellers bliver livet en ond cirkel af tilbagevendende udmattelse, stress, fysiske problemer, angst og tristhed.

Sensitive mennesker har brug for at være opmærksomme på, hvordan de bruger deres energi, de har brug for en stor og selvkærlig selvaccept. De har brug for gode historier om det, at være sensitiv. De har brug for mennesker, der bygger dem op, og grænser i forholdet til de mennesker, der tager deres energi.

Du kan læse meget mere i min bog om det sensitive hjerte. SE MERE HER

Du kan læse om, hvordan den sensitive krop husker, og om neurologiske symptomer, der går i tomgang HER

Og du kan læse om, metoder til at berolige nervesystemet HER

Mine Cd´er til sensitive hjerter indeholder øvelser og meditationer, der kan hjælpe dig i det selvkærlige arbejde. Den grønne plade handler netop om det dybe indre arbejde med selvværd og indre venskab. Den blå plade handler om energiregnskab og om at arbejde for at skabe ro i nervesystemet. Se mere HERKærlig Hilsen

Psykolog

Emilie Jahnnie Sigård.

 

 

 

Af aut. psykolog
Energipsykologisk Center
Energipsykologisk Center

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

Energipsykologisk center

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her