Find retning i livet

Artikel i ALT for damerne

 

Tema: Find din retning i livet
Af: Annette Aggerbeck

Tag temperaturen på dit liv

Hvis du går utilfreds rundt og føler, at livet mangler mening, kan det meget vel tænkes, at du endnu ikke fundet din retning i livet. For nogle tager det mange år at indse, mens det for andre sker fra den ene dag til den anden. Vi har alle en retning - det gælder bare om at finde ud af, hvad der giver netop dig en følelse af mening. Her hjælper psykolog Emilie Jahnnie Sigård dig med at tage temperaturen på dit liv.
 
Er du ofte utilfreds, frustreret, irritabel eller i dårligt humør er det på tide at tage temperaturen på dit liv. Ubehagelige følelser har det med at hobe sig op, hvis de ikke bliver taget alvorligt, og en dag fylder de så meget, at du ikke længere kan ignorere dem, hvis ikke du skal ende i en depression. Derfor er du nødt til at indse, at der er noget, du skal se på i dit liv. Også selvom det kan være dybt ubehageligt at indse, at man ikke får udnyttet sit potentiale. Det kan dog være svært at vide, hvad ens potentiale er, hvis man ikke er klar over, hvilke styrker man besidder. Det er også svært at ændre noget som helst, hvis man ikke er hundrede procent ærlig over for sig selv om, hvordan man har det, mener psykolog Emilie Jahnnie Sigård.
Har man svært ved at finde sin retning her i livet, hjælper det at se på, hvad mennesker, der har fundet sin retning, har gjort og så lade sig inspirere af dem.
- De mennesker, der er gode til at finde retningen i deres liv, udviser høj grad af empati over for dem selv. De bekymrer sig ikke om, hvad andre tænker med den konsekvens, at de går passioneret efter deres drømme. De får deres inderste ønsker opfyldt, fordi de evner at holde fokus, siger Emilie Jahnnie Sigård. 
Hvis du hører til dem, der bare har en diffus fornemmelse af utilfredshed uden at kunne forklare hvorfor, er det måske nok at justere din holdning til dig selv, og den måde du ser omverdenen på. Nogle gange er det også nok at fortælle sig selv, at det man gør, er godt nok og så arbejde med sine overbevisninger, så man kan få skabt mere begejstring i sit liv. Men det kan også tænkes, at du kommer frem til, at du er nødt til at ændre noget i dit liv. Uanset om du kan nøjes med at tænke anderledes, eller om du skal gå mere drastisk til værks, er allerførste skridt at tage temperaturen på de forskellige områder af dit liv for at se, om du er på rette spor. At finde den retning, der giver mening for netop dig, handler ikke nødvendigvis kun om at finde det rette job eller den rigtig mand - du skal se på alle områder af dit liv.

Frygt eller lyst som motivation

Når du skal se på, hvordan du har det med dig selv og dit liv, er det en god idé at tage udgangspunkt i, hvad der motiver dig til at gøre de ting, du gør - er det lyst eller frygt?
- Gør du ting af angst for, at andre ikke skal synes, at du er god nok eller af frygt for ikke at passe ind? Mange af os gør så mange ting af frygt, at vi helt har mistet lysten og tilgangen til, hvad vi egentlig selv vil. Måske er du helt blank, når andre spørger, hvad du har lyst til. Se også på, om du gør tingene for din egen eller for andres skyld. Det kan være svært at få øje på, for det er dybtliggende mønstre hos os. Måske har du taget en uddannelse, som din mor gerne selv ville have haft og mere eller mindre bevidst har påvirket dig til at tage - men havde du selv lyst til uddannelsen? siger Emilie Jahnnie Sigård.
Hun mener, at de historier vi fortæller om os selv, er vigtige pejlemærker på vej mod et mere meningsfyldt og gladere liv. Hvordan ser du på dig selv? Opbygger du dit selvværd, eller nedbryder du det? Ser du på dine begrænsninger i stedet for dine styrker? Vi har ofte moralske forestillinger om, hvad vi kan tillade os i forskellige aldre, og når vi ser tilbage på vores drømme, tænker vi, at vi er blevet for gamle til at gå efter dem. Ofte bruger vi andres mening om os som undskyldning for ikke at gøre det, vi dybest set ønsker. I virkeligheden begrænser vi os selv gennem vores egne fordomme om, hvad vi kan tillade os. Så det handler om at give sig selv lov til at have drømme og længsler uden at sætte begrænsninger for sig selv.

Find dine drømme

For at finde ud af hvad du drømmer om, anbefaler Emilie Jahnnie Sigård at lave en livslinje, der går tilbage i tid.
- Hvornår har du haft det bedst i dit liv? Hvornår har du oplevet at glemme tid og sted af lutter begejstring over noget, du var i gang med? Nogle skal helt tilbage til deres barndom, hvor deres drømme endnu var intakte. Det kan hjælpe med at få sat ord på drømmene at lave en collage med billeder og sætninger, der viser, hvem du har været, og hvem du er i dag. Har du udlevet dine drømme, og hvis ikke hvad skete der med dem?
- Når du har fundet ud af, hvad der er sket i dit liv, så accepter, at sådan har det været, men nu behøver det ikke være sådan længere. Lad være med at give andre skylden for det, du har oplevet, men tag dit eget liv på dig og træk kraften til dig selv, for ellers mister du styrken til at fortage ændringer i dit nuværende liv.
Hvis du forestiller dig, at dit liv kan ligge i en skuffe, så vend skuffen på hovedet og se på de ting, du ikke fik gjort, og som gør dig utilfreds i dag. Måske finder du ud af, at nogle af drømmene ikke længere er vigtige, fordi omstændighederne i dit liv har ændret sig, og at drømmene derfor hørte en anden tid til.
- Sorter skuffen. Måske vil du opdage, at du har truffet mange ubevidste valg, der ikke har ført dig i rigtig retning. Så nu har du chancen for at være bevidst i dine valg og træffe dem af lyst, siger Emilie Jahnnie Sigård.

Se på dine relationer

Når du har set på dig selv og dit liv, er det også en god idé at se på, om dine relationer understøtter den, du gerne vil være. Hvad gør andre mennesker ved dig? Bruger du tid på nogen, der suger dig for energi i stedet for at give dig god energi? Nogle mennesker kan være svære at sortere fra, fordi man eksempelvis er i familie med dem, så her må man benytte sig af forskellige strategier for at tackle samværet bedst muligt.
- I forhold til anstrengende eller krævende familiemedlemmer og svigerfamilie kan man for eksempel planlægge en kortere aktivitet, når man er sammen eller sørge for, at der også er andre til stede, så det kan blive en anden oplevelse. Det gælder om at passe på sig selv for at minimere ubehaget, siger Emilie Jahnnie Sigård.
Når det gælder parforhold, mener hun, at der altid er et udviklingspotentiale. Ønsker man ikke at arbejde med sit forhold, bringer man ofte problemerne med sig ind i næste forhold.
- Mærker du utilfredshed med din partner, så grib i egen barm og lav en parforholdslivslinje, ligesom du gjorde med dig selv, så du kan se, hvorfor du valgte din partner, og hvad der støbte jer sammen. Mange forhold er opretholdt af indre billeder af, hvad man i fællesskab kan sammen. Når man bliver utilfreds, ændrer billedet sig, og man klandrer den anden. Men se i stedet på, hvordan du selv bidrager til problemerne i parforholdet. Se på jeres kommunikation - hvordan kan den blive bedre?

Find arbejdsglæden

Man kan være god til mange ting, men det nytter ikke noget, hvis man ikke har lyst til det. Mange af os har for eksempel taget en uddannelse, fordi vi fik gode karakter og derfor troede, at det var vores retning. Men vi har så mange kvalifikationer, fordi vi er opdraget til at være generalister. I stedet for at glæde os over de mange muligheder, vi har, oplever vi dem ofte som en afgrund, der gør os angste for at vælge, for hvad går vi glip af, når vi vælger noget fra? Vi har det med at tænke på den samfundsramme, vi fortolker os selv ind i ved at vælge et arbejde i stedet for at fokusere på, hvordan vi kan opnå maksimal arbejdstilfredsstillelse.
- Når du skal se på, om du har valgt den optimale retning, så lyt til dit hjerte og pas på med at fortolke dine drømme ind i en samfundsramme, der ikke nødvendigvis passer til dig. Hvis du drømmer om at blive advokat, så prøv at forestille dig hverdagen på et advokatkontor i stedet for at fokusere på de smarte små nederdele, du skal gå i, og hvor meget folk vil respektere dig. Sørg for at have dig selv med i det, siger Emilie Jahnnie Sigård.

Du kan ikke alene tænke dig til din retning

Mange mennesker skynder sig at foretage ændringer i deres liv, når de bliver klar over, at de er utilfredse. Men det er ikke en god løsning, mener psykolog og psykoterapeut Henrik Tranberg. Vi træffer ikke beslutninger, der fører os på rette vej, når vi lader følelserne styre os. Ved at kunne rumme de ubehagelige følelser, kan vi meget lettere finde ud af, om vi blot skal ændre vores tankegang, eller om vi skal handle udadtil.  Og så kommer modet til at foretage de nødvendige ændringer af sig selv. 

- Så snart vi mærker, at vi er utilfredse, er vores første indskydelse at løbe væk eller gøre noget for at slippe af med den ubehagelige følelse. Stop i stedet op og forsøg at være i din utilfredshed. Hvis du ikke kan holde det ud, så spørg dig selv, hvorfor. Du har måske flygtet fra følelsen mange gange før, men hvis du sikre dig, at du er på rette vej i dit liv, er du nødt til at stoppe op og mærke efter, hvad det handler om, siger psykoterapeut og psykolog Henrik Tranberg.
- Selv om det er ubehageligt at blive i en følelse af utilfredshed, kan man træne sig i det, ligesom når man træner fysisk. Når man på sin løbetur mærker mælkesyren pumpe i benene, presser man sig selv til lige at løbe lidt længere. På samme måde kan man træne sig til at være i lidt længere i følelsen, hver gang den dukker op. Det gælder om at se den i øjnene, så man kan sige til sig selv, at det er sådan jeg har det, og at det er okay at have det sådan. Vær nysgerrig over for dig selv og undersøg, hvad det er, der gør, at du tilskyndes til at handle i stedet for rigtigt at føle utilfredsheden. Vil du handle, fordi det er ubehageligt at være i følelsen, eller fordi det ikke er en retning, du skal følge? Hvis du ikke kan udholde at være i følelsen, og det er grunden til, at du vil ændre noget i dit liv, kommer du nemlig til at handle på et forkert grundlag, for så har du ikke dig selv med i det. Det, vi løber væk fra, beholder vi, mens det vi beholder, opløser vi. Eller sagt på en anden måde: Frygt opløses, når vi bliver i den, mens kærlighed ikke opløses, når vi bliver i den, siger Henrik Tranberg.
- Mange mennesker kan ikke forstå, at de ikke skal handle sig ud af utilfredsheden, for "jeg har jo været i det så længe", siger de. Men de har ikke rummet deres egen utilfredshed, for gør man det, er man ikke fordømmende over for sig selv. Hvis man beslutter sig for at rumme sin utilfredshed for at slippe af med den, har man jo ikke helt accepteret, at man har det sådan, og så forsvinder den ikke af sig selv. Følelser er som små børn - de vil gerne ses og høres, og hvis ikke de bliver set og hørt, vil de gøre alt for at få opmærksomhed. Så derfor skal du tage dig af dig selv og dine følelser - også selv om det tager tid at rumme dem.
Når du er i stand til at rumme dine følelser, fylder de ikke så meget mere. Det betyder, at du ikke lader dem styre dig, men bedre er i stand til at handle, fordi du nu kan se mere klart på dig selv og dine muligheder. Du ser mere nuanceret på tingene og træffer lettere en beslutning, der fører dig i den rette retning. En vigtig del af læringen, er, at du erkender, at du ikke nødvendigvis behøver at handle på dine følelser. Det er ikke nemt at nå dertil, indrømmer Henrik Tranberg, fordi vi er så vant til, at følelserne fylder meget og har ulyst til at være sammen med dem.

Mærk din sandhed

Når du står i et dilemma, hvor flere retninger synes lige interessante eller lige frastødende, hjælper det at udholde frustrationen, indtil du har mærket, hvad der er rigtigt for dig at vælge. At finde retningen i sit liv er en modningsproces vi gennemgår.
- Du kan ikke tænke dig til, hvad der er rigtigt for dig. Du er nødt til at gå ned i maven og mærke efter. Det handler i høj grad om at bruge sin intuition. Vi har en fantastisk evne til at tænke, og vi har følelserne som et krydderi, men hvad der er godt for os eller mindre godt for os, kan vi kun mærke. Og det kræver ro. Jeg plejer at anbefale, at man bruger for eksempel to gange fem minutter om dagen til at mærke efter i kroppen - spørg dig selv: Hvad mærker jeg lige nu? Det handler om at få adgang til den inderste bløde del af os, hvor intuitionen og inspirationen ligger. Man er nødt til at møde sig selv for at kunne finde sin retning, og det kræver mod. Men når man tør mærke sig selv, forstærkes ens mod, og man vokser af det. Det betyder også, at hvis man har behov for at handle og ændre noget i sit liv, så vil det være mindre svært, fordi man nu vælger af lyst og ud fra det, der er sandt for en.
Det lyder ligetil, men hvad nu hvis man stadig ikke tør gøre det, man har besluttet sig for?
- Er der angst med i billedet, kan det hjælpe at opsøge professionel hjælp. Ellers handler det om at ændre sin tankegang, og det kan man for eksempel gøre ved at undersøge, om de tanker, man har, nu også er sande. Er der en anden måde at se verdenen på? Vi er ofte fastlåste i vores opfattelse, så træn dig selv i at være åben over for, at du kan tage fejl og se på dig selv med milde øjne. Øv dig i at værdsætte det, du har.
- Hvis du har problemer med at tro på dig selv og føler, at du ikke er god nok, når du ønsker at udleve dine drømme, så vil det også her hjælpe dig at blive ved med at mærke dig selv og dine egne behov. Når du er god til at føle dig selv, kommer selvværdet automatisk, siger Henrik Tranberg. 

Cases:

Jeg vil gerne gøre en forskel


Et ophold i Uganda som udstationeret og et seminar hos selvudviklingsguruen Anthony Robbins motiverede Michael Dahlsgaard til at gøre noget ved sin utilfredshed med jobbet som regnskabschef. I dag sælger han fair trade-produkter.

Michael Dahlsgaard (38 år) er uddannet revisor og arbejdede for virksomheden Kjær Group, da han blev udstationeret i Uganda. Her oplevede han kontrasterne mellem rig og fattig på nært hold, og det satte tanker i gang hos ham. Da han tre år senere kom hjem til Danmark, valgte han ved siden af sit arbejde som revisor et bijob som frivillig for organisationen Fair Trade Import. Han blev så glad for sit frivillige arbejde, at han efterhånden mistede glæden ved at bruge sin uddannelse, og det blev heller ikke bedre, da han fik nyt job som regnskabschef i en anden virksomhed.
- Jeg tænkte efterhånden, at det var lige meget, om jeg kunne hjælpe mine kunder med at tjene flere penge. Om de tjente 7 eller 8 millioner kroner om året, betød ikke det store for mig længere. Jeg mistede min arbejdsglæde og mit gode humør. Jeg blev mere opfarende over for mine børn, når de ikke ville høre efter, fortæller Michael Dahlsgaard.

Troen på sig selv

Michael var vild med at arbejde for Fair Trade Import, så da organisationen gik konkurs, brugte han kort tid på at overveje, om han skulle starte for sig selv med at sælge fair trade-produkter for at skabe større mening med sit liv.
- Jeg følte, at der manglede noget i mit liv, da firmaet gik konkurs. Jeg ville så gerne gøre en forskel for fattige mennesker, og jeg tror meget på, at man hjælper bedre ved at støtte fattige bønder gennem fair trade end ved bare at give penge. Så jeg brugte ikke lang tid til at finde retningen i mit liv. Min eneste overvejelse gik på, om jeg kun skulle sælge fødevarer eller om jeg også skulle sælge andet. Jeg har ikke tænkt så meget over, at min kone samtidig blev selvstændig som journalist, og at det måske var en lidt stor mundfuld, fortæller Michael, der har haft stor glæde af et seminar hos Anthony Robbins et par år tidligere.
- Jeg har aldrig tvivlet på, om det skulle lykkes for mig at drive min egen virksomhed, og det er måske lidt naivt. Men på Anthony Robbins seminar fik jeg virkelig styrket troen på, at man kan det, man vil. Jeg ved, at jeg nu har fundet det, der giver mening for mig, for jeg glæder mig til hver arbejdsdag og har meget større overskud til familie og venner. Sjovt nok arbejder jeg mere end før, men har langt mere energi. En sidegevinst ved mit nye liv er, at jeg har en fleksibel arbejdsdag, hvor jeg kan spille squash om formiddagen og arbejde om aftenen. Jeg er også meget mere rolig og harmonisk over for mine børn. Mit gode humør viser mig, at jeg er på rette spor, siger Michael Dahlsgaard.

Jeg fandt min retning gennem latteren

Efter to skilsmisser og en række forskellige jobs er Susanne Preisler blevet meget klogere på sig selv. I dag ved Susanne, hvad hun skal se efter hos en potentiel partner, og hun har fundet et meningsfyldt arbejde som tankefeltterapeut og latterinstruktør.

Susanne Preisler (49 år) har været igennem to ægteskaber og flere forskellige jobs, før hun fandt den egentlige retning i sit liv. I 10 år var hun gift med en meget kontrollerende og kritisk mand, og det var først, da hun læste bogen 'Kvinder der elsker for meget' (af Robin Norwood, red.), at hun forstod, hvor ulykkelig hun havde været i sit ægteskab, og at hun virkelig havde forsøgt at få det til at fungere. Denne erkendelse fik Susanne til at skille sig. Hun nød at bo alene med parrets tre børn, men kort tid efter skilsmissen mødte hun en mand, der var eksmandens modsætning. Han interesserede sig meget for Susanne og gav hende ret i alt.
- Han var helt anderledes åben og livsglad og gav mig den accept, jeg havde brug for, så vi blev gift og fik et barn sammen. Men med tiden irriterede det mig, at han gav mig ret i alt og fraskrev sig ansvaret. Han havde ikke styr på tingene, glemte aftaler og gav mig intet modspil. Så det endte med, at jeg følte mig ensom, ligesom jeg havde gjort i første ægteskab. Jeg begyndte at tænke de samme tanker om at forlade ham, som jeg havde gjort i første ægteskab. Og så lod jeg mig skille for anden gang, fortæller Susanne.

Lattermild

I dag er Susanne single på femte år og trives med det. Hun ved nu, hvad hun skal kigge efter hos en mand.
- Han skal have godt selvværd, for med selvværdet følger mange gode ting som tolerance, nysgerrighed og mod på at prøve nyt. Han må også gerne være lattermild på den sunde måde, for jeg har lagt mærke til, at dem, der er lattermilde uden sarkasme, ofte er personer i balance med sig selv, og det har ingen af mine tidligere mænd været, siger Susanne, der ved en tilfældighed også har fundet ud af, hvad der giver mening for hende jobmæssigt. Tidligere i sit liv har Susanne været stewardesse, arbejdet på kontor og har haft egen butik, men ingen af disse jobs har været de helt rigtige i længden, for enten var der noget galt med arbejdstider i forhold til familielivet, eller også var stemningen på jobbet dårlig. I dag har Susanne fundet fællesnævneren for de jobs, hun har haft og gjort den til sin levevej.
- Jeg har altid været stille og lyttende, men har haft svært ved at snakke med fremmede. På latterkurset opdagede jeg i en pause efter at have grinet med de andre, at jeg sagtens kunne snakke med folk, når jeg havde grinet. Jeg begyndte at føle, at jeg var noget værd og fandt så ud af, at jeg ville arbejde med latter terapeutisk.
Ud over uddannelser som lattercoach og latterinsturktør er Susanne også blevet tankefeltterapeut
 - Jeg fandt ud af, at jeg elsker at arbejde med mennesker og er god til at lytte og vil gerne forstå folk og hjælpe med forstå sig selv. Det har gået som en rød tråd igennem de jobs, jeg har haft, men er også blevet forstærket af mine parforhold, hvor jeg frygtelig gerne ville forstå mine mænd og derfor begyndte at interessere mig for psykologi. Jeg har fundet min retning ved at være den, jeg er, uden at tænke på hvad andre mon tænker om mig, siger Susanne. 

Kender du dine virkelige styrker?

Det er lettere at finde sin retning i livet, når man kender sine styrker og fokuserer på dem i stedet for at dyrke sine svagheder. Men kender du nu også dine styrker? Denne test kan hjælpe dig på vej…

Hvor godt passer følgende udsagn på dig? Find dine styrker ved at svare på følgende spørgsmål så ærligt, som du kan. Giv point sådan:
 
1: passer slet ikke - 2: passer nogenlunde- 3: passer - 4: passer hovedsaglig - 5: passer fuldstændig

1.    Nogle af mine største succeser er kommet efter nogle af mine største fiaskoer.
2.    Alle burde engagere sig i lokalsamfundet.
3.    Jeg synes at have en naturlig evne til at opbygge andres selvtillid.
4.    Når jeg fejler inden for et området motiverer det mig endnu mere til at gøre mit bedst på et andet område.
5.    Jeg bruger ofte min tid til fordel for andre.
6.    I liver op når jeg møder nye mennesker og lærer dem at kende.
7.    Jeg er rigtig god til at løse problemer.
8.    Jeg gør mere end jeg behøver for at tingene skal blive gjort.
9.    Alle har et ansvar for at forbedre samfundet.
10.    Det falder mig naturligt at hjælpe andre med at udvikle deres naturlige evner.
11.    Folk har det med at spørge mig, hvis de har brug for hjælp til at finde en løsning på et problem.
12.    Når jeg står over for skuffelse eller nederlag, tænker jeg straks på, hvordan jeg så kan nå mine mål.
13.    Jeg er meget aktiv i lokalsamfundet.
14.    Jeg hjælper andre med at have det godt.
15.    Jeg holder altid mine løfter.
16.    Jeg bruger meget energi på at opnå det, jeg vil.
17.    Når tingene er svære, er jeg god til at give andre den opmuntring, de har brug for.
18.    I planlægger altid min tid, så jeg kan nå så meget som muligt.
19.    Jeg bliver helt begejstret af at møde andre mennesker.
20.    Det føles naturligt for mig at hjælpe andre med at være positive.
21.    Jeg har stor tiltro til mine egne evner.
22.    Jeg er handlingsorienteret.
23.    Folk omkring mig ved, at jeg holder af dem.
24.    Der er timer nok i døgnet, man skal bare vide, hvordan man bruger dem.
25.    Jeg arbejder hårdt for at få udført en opgave.
26.    Jeg har altid mange bolde i luften på samme tid.
27.    Jeg går meget op i at se resultater.
28.    Folk sætter pris på mine input i mange forskellige sammenhænge.
29.    Jeg søger altid måder at udnytte min tid bedst muligt.
30.    Jeg lader mig næsten aldrig distrahere, når jeg er på arbejde.
31.    Jeg elsker at møde nye mennesker.
32.    Jeg udretter meget mere i løbet af en dag end de fleste mennesker.
33.    Jeg gør mig altid meget umage uanset hvad jeg gør.
34.    Jeg er god til at multitaske.
35.    Jeg tiltrækkes af nye mennesker.
36.    Skuffelser i mit liv har bare gjort mig endnu mere målrettet/beslutsom.
37.    Jeg har altid mange forskellige projekter i gang på samme tid.
38.    Det falder mig naturligt at opbygge folks selvfølelse.
39.    Jeg gennemfører altid det, jeg har lovet.
40.    Folk anser mig for at have mange jern i ilden.

Sådan finder du resultatet:

Scorer du 1 og 2 er det et område, du har svært ved. Har du givet 3 og 4 viser det, at du har evnen, men at den ikke nødvendigvis er noget af det, du gør bedst. 5 viser har du virkelig har denne styrke.

Du giver ikke så let op:
Spørgsmål 1,4,12,36
Høje tal: Du kan bruge negative begivenheder i dit liv som springbræt til at opnå endnu mere i fremtiden.
Lave tal og udviklingspotentiale: mind dig selv om, at negative hændelser ofte er en værdifuld hjælp fremover, og at også succesfulde mennesker har haft negative oplevelser, der har ansporet dem til at komme videre.

Du er samfundsbevidst:
Spørgsmål 2,5,9,13
Høje tal: Det betyder meget for dig at yde en indsats for andre, og du arbejder måske allerede som frivillig i en hjælpeorganisation eller i dit lokalsamfund.
Lave tal og udviklingspotentiale: hvordan kan du give dit bidrag til samfundet? Vær realistisk om hvad du kan nå i hverdagen.

Du er god til at opbygge andres selvtillid:
Spørgsmål 3,10, 14, 38
Høje tal: Du er god til at få dine medmennesker til at tro på sig selv ved at gøre opmærksom på deres styrker.
Lave tal og udviklingspotentiale: prøv at fokusere på de gode ting, andre gør, og ros dem for det. Men gør det kun, hvis det kommer fra dit hjerte.

Du er optimistisk:
Spørgsmål 7, 11 16, 21
Høje tal: du ser meget positivt på fremtiden og dine evner og din vilje til at nå dine mål.
Lave tal og udviklingspotentiale: tænk på hvornår du har haft succes tidligere for at se, hvordan du også i fremtiden kan have succes med det, du gør.

Du er god til at anspore andre:
Spørgsmål 17, 20, 23, 28
Høje tal: du er en meget vellidt kollega og god til at arbejde i teams.
Lave tal og udviklingspotentiale: Hvordan kan du hjælpe dine kolleger og opmuntre dem, når de har brug for det?

Du er etisk bevidst i dit arbejde:
Spørgsmål 8, 25, 30, 33
Høje tal: Du opfattes som en, der arbejder meget hårdt og anstrenger dig for at yde dit bedste.
Lave tal og udviklingspotentiale: Hvad hindrer dig i at yde dit bedste? Mangler du energi, engagement eller har du andre prioriteter i dit liv? Hvad kan du gøre?

Du er ansvarsbevidst:
Spørgsmål 15, 22, 27, 39
Høje tal: Man kan altid stole på, at du får udført det, du skal.
Lave tal og udviklingspotentiale: Hvordan kan du blive bedre til at gennemføre det, du har sat dig for? Hold styr på, hvad du har lovet andre, og vær sikker på, at du har nok tid til at fuldføre.

Du er god til at multitaske:
Spørgsmål 26, 34, 37, 40
Høje tal: Du har altid gang i forskellige ting samtidig.
Lave tal og udviklingspotentiale: hvor og hvornår kan du gøre flere ting samtidigt? Pas på ikke at gøre for mange ting på én gang, så du begår fejl.

Du er effektiv:
Spørgsmål 18, 24, 29, 32
Høje tal: Du får masser af ting gjort til enhver tid.
Lave tal og udviklingspotentiale: Hvordan bruger du din tid, når du skal løse en opgave? Sørg for at få det bedste ud af den tid du har til rådighed.

Du er god til at skabe kontakt:
Spørgsmål 6, 19, 31, 35
Høje tal: Du elsker at møde nye mennesker.
Lave tal og udviklingspotentiale: Eksperimenter i sociale sammenhænge ved at gå hen til fremmede og præsentere dig selv kort og så spørge ind til, hvem de er og hvad de laver.
 

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

4070 Kirke Hyllinge (Lejre)
2830 Virum

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her