Om energivampyrer

Artikel om energivampyrisme, med psykolog Emilie Jahnnie Sigård. Skrevet af journalist og forfatter Annette Aggerbeck. ALT for damerne 38/2007.

 

Lad ikke andre dræne dig for energi


Føler du dig udmattet efter endnu en telefonsamtale med din evigt jamrende veninde? Eller er du drænet for energi efter besøg af et påtrængende familiemedlem? Energivampyrisme findes i mange varianter - fra dem, der ondskabsfuldt suger os for energi, til dem der ubevidst gør det. Her får du psykolog Emilie Jahnnie Sigårds råd til, hvordan du takler energivampyrisme.

Af: Annette Aggerbeck

Nogle mennesker er så positive at være sammen med, at de smitter os, så vi selv kommer til at sprudle af energi og overskud. Andre suger os for energi, som en vampyr suger sit offer for blod. Vi kender alle til vampyrhistorier, der for eksempel handler om, hvordan vores veninde suger os for energi med al sin klagen, eller hvordan vores tante laver dramaer ud af selv de mindste hændelser i sit liv. Der er mange forskellige former for energivampyrer - de spænder lige fra de bevidst ondskabsfulde til dem, der ikke har nogen anelse om den effekt, de har på andre. Nogle mennesker er dominerende og højrøstede, andre mere stille og charmerende. Det kan være din nabo, din kollega, dine veninder, en telefonsælger eller din egen familie...eller måske er du selv en energivampyr. Fælles for dem alle er, at de tager vores energi og lader os udmattede eller utilpasse tilbage.

Emilie Jahnnie Sigård arbejder helhedsorienteret som psykolog, og interesserer sig meget for, hvad energi og manglen på samme gør ved mennesker. Energi er i alt - ikke bare i naturen, men også i og mellem os mennesker. Emilie Jahnnie Sigård mener, at vi som regel er energivampyrer, når vi ikke har det godt med os selv, og at en stor del af den vampyrisme, der udøves, foregår ubevidst.

- Mange kvinder synes, at de har ret til at kommentere andres udseende og liv, men deres kommentarer gør andre utilpasse. Det kan være en bemærkning som: "Ih, hvor ser du frisk ud i dag - dit øje hænger slet ikke mere!" Øh, hang mit øje da før, tænker man så. Og så er det, at man let kommer til at tænke negativt om sit udseende - især hvis man har et lavt selvværd, for så køber man den slags negative kommentarer hver gang, siger Emilie Jahnnie Sigård.

Under dække af gode intentioner

- Jeg oplever tit kvinder komme i min praksis og sige: "Jeg kommer, fordi min kæreste/veninde/ mine forældre synes, at der er noget galt med mig." Når vi så ser på, hvordan kvinden har fået den opfattelse, handler det ofte om, at hun er udsat for energivampyrisme. I alle relationer er der nemlig en magtbalance, der går på, hvem der får lov til at fylde mest, og hvem der får flest behov dækket. Hvis man ikke er bevidst om det, kan den ene i forholdet komme til at overtage magten på den andens bekostning og det kan blive så massivt, at det udvikler sig til energivampyrisme, siger Emilie Jahnnie Sigård.
Hun har hørt masser af eksempler på folk, der dræner andre for energi.

- Typisk er det kollegaen, der skaber konflikter på arbejdspladsen, veninden der ringer og jamrer uden at ville have råd, et påtrængende familiemedlem der beklager sig, eller en kæreste der hele tiden stiller krav. Når vi møder energivampyrer, er vi ofte ikke klar over det og forstår ikke, hvorfor vi bagefter føler os udmattede og ubehageligt til mode.

- Det kan især være vanskeligt at få øje på vampyrismen, når det sker under dække af gode intentioner. Jeg havde en kvinde i min praksis, der var sygemeldt på grund af stress. Pludselig begyndte en perifer kollega at besøge hende i tide og utide for at høre, hvordan hun havde det. Kollegaen kom som regel uanmeldt på besøg, og når hun gik glad ud ad døren bagefter, forstod den sygemeldte ikke, hvorfor hun følte sig ekstra dårligt tilpas. Hun havde det skidt med at tænke dårligt om kollegaen, for hun ville hende det bare godt. I virkeligheden handlede det om, at kollegaen fik det ubevidst godt af at høre, hvor dårligt det stod til med hende, og det var en måde at hævde sig på på den sygemeldtes bekostning, siger Emilie Jahnnie Sigård.

Vær bevidst

I hvor høj en grad vi lader andre dræne os for energi afhænger også af, hvor følsomme vi er. Når man er meget følsom, absorberer man lettere andres negative energi.  

- Det gælder om at finde ud af, hvor sensitiv man er. Er man god til at filtrere det, andre sender ud? Eller går det lige ind i hjertet? Føler man sig drænet og kan ikke forstå hvorfor? Hvis man kan gennemskue, hvad den anden har gang i, bliver man ikke så sårbar. Mange lytter ikke til deres egen intuition, men stiller spørgsmål ved, om de kan tillade sig at handle ud fra den information, som den kropslige intuition giver dem. Vi lader med andre ord vores moral gå foran, og når vi lader den styre, er det svært at sætte grænser. Men hvis vi skal undgå at lade os dræne for energi af andre mennesker, må vi være i kontakt med både krop, følelser og intuition. Man skal eje sine følelser og lade være med at gå ind i en dialog, om de nu også er rigtige. Ved også at være bevidst om, hvornår man selv udøver energivampyrisme, er man også mere bevidst om at give andre mennesker opbakning og have positive holdninger til dem, så ens positive energi kan smitte andre, siger Emilie Jahnnie Sigård.

9 typer energivampyrer - sådan takler du dem:

1.    Grædekonen...
Jamrer sig hver gang, du taler med hende. Verden er altid imod hende, og hun føler sig som et offer. Når du foreslår løsninger, siger grædekonen: "Jo, men...". Hun elsker opmærksomhed, men er ikke interesseret i andres råd og kommer med de samme beklagelser igen og igen.
    Sådan kan du gøre:
Sæt klare grænser og sig for eksempel, at du sætter pris på jeres forhold, men at det slider på dig, når hun snakker om de samme ting igen og igen. Foreslå at du vil lytte til hende i 10 minutter, og sig at du gerne vil støtte hende, hvis hun vil snakke om løsninger.


2.    Fejlfinderen...
Kritiserer altid og giver dig skyldfølelse. Hun bruger anklager for at dræne dig for energi, og du føler dig mangelfuld, utilstrækkelig og dolket i ryggen bagefter.
    Sådan kan du gøre:
Lav følgende øvelse i situationen: Forestil dig, at du skaber et skjold af hvidt lys omkring dig, som kun positiv, men ikke negativ energi kan trænge igennem.


3.    Dramadronningen...
Puster små hverdagshændelser op til dramaer. Hun omtaler altid livet som enten ulideligt godt eller ufattelig dårligt. Hun går fra krise til krise og opfører sig teatralsk. Du tør ikke spørge, hvordan hun har det, for tænk hvis hun svarer! Hun dræner dig for livskraft med sine intense følelser.
    Sådan kan du gøre:
Træk vejret dybt og koncentrer dig om din vejrtrækning. Sig til dig selv, at du ved, hvad der foregår, og at du sagtens kan klare det.


4.    Snakkehovedet eller vittighedsfortælleren...
Snakker uafbrudt og tænker kun på sig selv uden at være interesseret i, hvad du har at sige. I begyndelsen kan det virke underholdende, men snart bliver det for anmassende. Snakkehovedet har det med at trænge dig op i en krog, så du ikke kan flygte.
    Sådan kan du gøre:
Formuler dine behov på en hensynsfuld måde. Smil for eksempel til det fremmede snakkehoved i toget, at du gerne vil have ro til at læse i din bog. Er energivampyren din familie, kan du sige, at du føler dig udenfor, når hun dominerer samtalen, og at du vil sætte pris på også at sige noget.


5.    Hank-opperen...
Gør dig til sin terapeut, ringer i tide og utide for at du skal løse hendes problemer. En anden hank-opper er hende, du skønner, har brug for at blive reddet og rettet op på. Hun bliver dit projekt, selv om hun egentlig ikke er interesseret i at blive hanket op i. Hun er måske alkoholiseret eller sprudler af gode ideer, og du føler tydeligt, at du kan redde hende.
    Sådan kan du gøre:
Indse at hun selv må tage ansvar for sit liv, og at du vil blive tappet for energi, hvis du engagerer dig. Hvorfor vil du redde hende? Er det manglende evne til at sige nej, behov for anerkendelse eller for at kontrollere, skyldfølelse...tilbyd eventuelt følelsesmæssig støtte uden at vælte ud med løsninger.


6.    Den udadtil sympatiske selskabsløve...
Virker som en helt fin fyr, når du møder ham til fest eller anden selskabelig lejlighed, men han klistrer sig op ad dig og suger dig for energi.
    Sådan kan du gøre:
Gå din vej, sig eksempelvis at du skal på toilettet.


7.    Utysket der går efter struben...
Fælder dig uden at tage hensyn til dine følelser, fordi hun er drevet af misundelse og en trang til at hævde sig på din bekostning. Kommer med giftige bemærkninger som "Ih, hvor ser du frisk ud i dag. Dit øje hænger slet ikke mere! (øh, hang mit øje da før?!)
    Sådan kan du gøre:
Bryd øjenkontakten og koncentrer dig om dit åndedræt. Tag eventuelt et bad, når du igen er alene, for at skylle de negative vibrationer af dig eller drik en masse vand for at rense ud.


8.    Menneskemængder der dræner dig for energi...
Møder du for eksempel i et indkøbscenter, et sportsstadium eller i en lufthavn. Du drænes for energi, når folk skubber til dig for at komme forbi, snakker i mobiltelefon, ryger eller stinker af kraftig parfume. Måske kan du også fornemme de forbipasserendes irritation, ensomhed eller fysiske smerte, og det dræner dig for energi.
    Sådan kan du gøre:
Find dit eget lille stille sted, hvor du kan være alene - om det så kun er toilettet, hvor der er fred, så vælg det. Sæt dig og mediter på toiletsædet under et par indåndinger med lukkede øjne.


9.    Ufrivillige energidrænere..
Suger ikke energi med vilje og er ofte dem, vi elsker. Dem, der står os nært, kan dræne os for energi, fordi vi må tage os af dem. Det kan være børn, gamle forældre, din partner osv. Også familiemedlemmer med fysisk eller psykisk smerte dræner dig for energi.
    Sådan kan du gøre:
Vær mæt og udhvilet under besøg hos plagede familiemedlemmer og anbring dig i fysisk behagelig afstand. Forhandl med din familie om små pauser i hverdagen, hvor du bare kan være dig selv. Har du små børn, så kan du låse dig inde på toilettet for en kort stund og meditere.

Kilde: "Positiv energi" af Judith Orloff, Aschehoug.

Beskyt dig selv mod energivampyrer:

 

  • Hvis du føler dig stødt eller ubehageligt til mode, så lad være med automatisk at tro, at der er noget galt med dig. Forhold dig kritisk til det, der sker.
  • Fjern dig fysisk, hvis du føler ubehag ved en andens selskab. På afstand kan du måske bedre få øje på, hvad der sker
  • Sæt bestemte, men venlige grænser over for folk, du holder af. Prøv at være neutral og sæt ord på dine behov.
  • Kend dine egne negative følelser og vær opmærksom på, at du ikke overfører dem til andre på en skjult, ubevidst eller uærlig måde. Du kan selv ubevidst komme til at hævde dig på andres bekostning.
  • Sørg jævnligt for at være sammen med mennesker, der lader dig op med positiv energi.
  • Skab dit eget personlige rum, og aftal med familien, at du skal have privat tid, hvor du gør det, der lader dig op som for eksempel at lytte til god musik, læse en bog, meditere...
  • Lav små daglige meditationer, hvor du centrerer dig i dit hjerte.
  • Arbejd med din intuition, så du får et fortroligt forhold til dine indre følelser og mavefornemmelser. Accepter dine følelser, så du ikke er så sårbar i forhold til andre mennesker.
  • I akutte situationer hjælper dybe vejrtrækninger.Psykolog Emilie Jahnnie Sigård kombinerer traditionel psykologi med moderne åndsvidenskabelig energitænkning. For mere info klik ind på www.energi-psyk.dk eller kontakt Energipsykologisk Center.

Læs den originale artikel her.

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

4070 Kirke Hyllinge (Lejre)
2830 Virum

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her