Øvelser med, samt beskrivelse af de 7 chakraer

Vores energisystem består af 7 centre (chakraer). Når energi strømmer igennem disse centre skaber det forskellige oplevelser i dig. Disse oplevelser er dine følelser. Dine følelser forsyner dig med oplysninger om, hvor og hvordan energi forlader dit energisystem.

 

Vores energisystem består af 7 centre (chakraer). Når energi strømmer igennem disse centre skaber det forskellige oplevelser i dig. Disse oplevelser er dine følelser. Dine følelser forsyner dig med oplysninger om, hvor og hvordan energi forlader dit energisystem. Enhver smertefuld følelse fortæller dig at du frigiver energi med frygt og tvivl. Det er vigtigt at du bliver så følelsesmæssig bevidst, at du lærer at frigive energi i kærlighed og tillid. På den måde kan du føle dig mere stærk og hel. Følelsesmæssig bevidsthed om, hvordan dit energisystem fungerer, er grundlaget for åndelig udvikling.

Negative følelser og ubehagelige fysiske symptomer i et bestemt center, fortæller dig at du bør søge at styrke dette center.

Rod-chakraet

Rod-chakraet er placeret i bunden af torsoen og forbinder dig til jorden. Når du lader kærlig og tillidsfuld energi strømme fra dette center, føler du dig hjemme på jorden. Jorden ernærer dig ganske som et træ får næring fra jorden. Du har jordforbindelse. Når energi forlader dette center med frygt og tvivl, er du dig ikke hjemme på jorden. Når du oplever stress og pres længes du efter at forlade jorden. Alt bliver til trusler, og du forhindres i at lære det, du har brug for at lære, mens du befinder dig på jorden. Dette chakra er forbundet ned farven rød.
Øvelse: JORDFORBINDELSE

Brug hver dag nogle minutter på at påskønne jorden. Stå, sid eller lig på jorden, græsset eller gulvet. Giv dig selv lov til at blive båret, at blive næret af jorden. Selv om du ligger på et tæppe på gulvet, bliver du båret af jorden. Gulvet og tæppet bærer dig, men hvad bærer dem? Brug mindst 5 minutter. Overgiv dig helt i jordens varetægt disse få minutter hver dag. Dette er hellig tid.

Hara-chakraet

Hara-chakraet er placeret en håndsbredde under navlen, og er sædet for din kreativitet. Det er også forbundet med seksualitet. Når energi forlader dette center med frygt og tvivl kan du risikere at skabe forskellige måde at udnytte andre på. Du er drevet af seksuelt begær, og det ene menneske kan være lige så anvendelig som det anden. Alle kan skiftes ud. Dybest set ønsker du kærlighed og omsorg, men du hindrer dig selv i at finde en ægte sjæleven. Når energi forlader dette center med kærlighed og tillid vil du forstå, at enhver beslutning er et kreativt øjeblik. Hvad du skaber, er det op til dig, at vælge. Du vil lovprise livet, og den skønhed du kan skabe. Dette chakra er forbundet med farven orange.
Øvelse: FØLELSESMÆSSIG BEVIDSTHED

Din øvelse består i, at erkende at dine seksuelle tiltrækninger og længsler, fortæller noget om dit energisystem. Læg mærke til hvordan du omgås andre, hvordan du bruger din seksualitet. Undersøg, hvilke følelser der ligger bag dine længsler og begær. Bevidstgør dig om, at du ønsker ægte og dybe forhold i dit liv

Solar-plexus-chakraet


Solar-plexus-chakraet er placeret lige under ribbenene, og er det center du mærker når du bekymrer dig. Når energi forlader dette center med frygt og tvivl, føler du det i maveregionen. Alle organer i midten af kroppen påvirkes, men maven er særlig følsom. du føler smerte i dette område hver gang du frygter, at du ikke kan fuldføre noget, som er vigtigt for dig. Når energi forlader dette center med kærlighed og tillid, har du tillid til at du kan fuldføre det du skal. Du er afslappet, fortrøstningsfuld, åben og duelig. Du føler dig kompetent, og du er det. Dette chakra er forbundet med farven gul.
Øvelse: FØLELSESMÆSSIG BEVIDSTHED

Øv dig i at få føling med de fysiske fornemmelser i din krop. Særligt når du bekymrer dig. Hvordan føles de? Hvilke bekymringer skaber hvilke slags ubehag i kroppen? Når du udvikler følelsesmæssig bevidsthed bliver du i stand til at få herredømmet over din tendens til at bekymre dig for meget. Bliv bevidst om din vejrtrækning, spænd af i maven. Arbejd på at slappe af, og få mere tillid til dig selv. Tænk på alle de ting du bekymrer dig om, der ikke er værd at få det dårligt over.

Hjerte-chakraet

Hjerte-chakraet er placeret i brystet, og er det første af de tre centre, der sætter dig i stand til at se ud over dine fem sanser begrænsninger. Her handler det om finere mellemmenneskelige følelser. Frigivelse af frygtsom og tvivlende energi i dette center gør dig kold og utilnærmelig. Du analyserer, sammenligner og vurderer andre, som du analyserer teori og tanker. Du værdsætter kun dem, der er nyttige for dig. Negativ energi i dette center kan også gøre dig overfølsom i forhold og betyde at du stivner i gammel sorg og bitterhed. Du kan udvikle spændinger og smerte i hjerteregionen og ryggen. Når energien frigives med kærlighed og tillid, udstråler du varme og medfølelse. Du føler dig forbundet til andre mennesker og alt i livet. Du er åben og imødekommende. Du holder af andre, og føler deres smerte og glæde. Dette chakra er forbundet med farven lys grøn.
Øvelse: ÅBN DIT HJERTE

Øv dig i at åbne dit hjerte ved at tænke på et tidspunkt, hvor du følte kærlighed til og var åben over for en eller anden - dit barn, dit barnebarn, din partner, en ven eller endog en fremmed. Husk situationen og hvad du følte i hjerteområdet. Når du føler at dit hjerte er lukket (du har ondt i brystet) så giv dig selv lov til at opleve smerten i brystet, træk vejret dybt og husk samtidig det særlige tidspunkt, hvor du følte dig åben og kærlig.

Hals-chakraet

Hals-chakraet sidder i halsen, nær struben, og er centret for det at udtrykke sig. Når energi her udløses med frygt og tvivl, er dit udtryk hæmmet, og du kan ikke tilkendegive, hvad du føler. Din strube eller hals bliver anspændt, og din stemme ru og svag. Måske hoster du, og rømmer dig ofte. En kærlig og tillidsfuld energi gør din stemme stærk og fyldig. Du udtrykker dig klart og ubesværet, og du får sagt det du virkelig gerne vil udtrykke. Dette chakra er forbundet med farven blå.
Øvelse: FRI TALE

Forestil dig, at du taler med en ven, som du føler dig tryg sammen med.Læg mærke til, hvordan du har det i strube og halsområdet. Læg mærke til din stemmes kvalitet. Føler du nogen hindring i struben? Føler du, at du udtrykker dig klart? Forestil dig, at du taler med en, der er skræmmende. Hvordan føles din hals og strube nu? Hvordan er din stemmes kvalitet? Føler du nogen hindring i struben? Føler du, at du udtrykker det, du gerne vil udtrykke? Udfør nu disse øvelser, næste gang du fører en virkelig samtale. Læg mærke til, om din strube eller hals føles afslappet eller anspændt, om din stemme er klar og stærk eller svag og ru, og om du virkelig siger det, du gerne vil udtrykke.

Pande-chakraet

Pande-chakraet er placeres midt i panden, mellem øjnene, og giver dig mulighed for at kende andres intentioner, selv om de ikke giver dem til kende. Det er således centret for klarsyn og intuition. Når du udløser energi af frygt og tvivl har du svært ved at se formålet med dit liv og dine følelser. Vejen frem virker dyster og skræmmende. Når energien derimod forlader dette center med kærlighed og tillid, oplever du universets visdom og medfølelse. Du ser formålet med alt i dit liv, også med dine følelser. Dette chakra er forbundet med farven indigo.
Øvelse: SPIRITUEL BEVIDSTHED

Aktiveringen af dette center er starten på en åndelig opvågnen. Forsøg at ændre din orientering fra, at du er et offer for dine oplevelser til, at du selv skaber dine oplevelser. Pande-chakraet kan virke som et kompas på dine oplevelsers hav, og give dig mulighed for at se en mening og en sammenhæng i begivenhederne i dit liv. Når dette center bliver aktivt ser du alting som et hele, det fysiske og det ikke-fysiske. Intet lader til at være tilfældigt.

Krone-chakraet

Krone-ckakraet er placeret på issen, og det forbinder dig med det ikkefysiske univers. Så længe du lever strømmer energi ind i igennem dette center og løber hele vejen i gennem dit energisystem til bunden af din torso, og skaber dine følelsesmæssige oplevelser. Via den følelsesmæssige bevidsthed kan du omdanne din frygt og tvivl til kærlighed og tillid for at blive et autentisk, stærkt og lykkeligt menneske. Men underkend ikke de negative følelser. De fortæller dig meget om dig selv, og er en vigtig del af processen. Dette chakra er forbundet med farven violet.
Øvelse: ENERGIØVELSE

Anvend øvelsen "Håb og energi" fra min CD "Omsorg for dig selv". Alternativt så sid stille og forestil dig, at du trækker energi ind gennem din isse. Lad gyldent lys strømme gennem alle chakraerne, og efterlad en kugle af lys i hvert chakra. Forestil dig at der står en søjle af lys igennem dig, der holder dig oprejst og klar.

Skrevet af Psykolog Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger. Emilie Jahnnie Sigård

Aut. Psykolog, forfatter, foredragsholder og sanger
Emilie Jahnnie Sigård

tlf:2684 4596
mail@livsvejlederen.dk

4070 Kirke Hyllinge (Lejre)
2830 Virum

Bog af Emilie Jahnnie

Det sensitive hjerte - Når alle døre står åbne


DKK 299,00


Psykolog Emilie Jahnnie Sigård læser op fra sin unikke bog om sensitivitet

Pressemeddelelse
Det Sensitive Hjerte

I ny bog giver psykolog og kunstner et anderledes bud på, hvordan livet leves med sensitivitet og sårbarhed

Læs mere her